Bij de aanpak van Coen Winkelman staan drie zaken centraal, die een optimale effectiviteit in het verbeterproces garanderen, natuurlijk afhankelijk van eigen inspanning:

  1. De keuze van de juiste oefeningen en de inschatting van welke strategie daarbij het meest efficiënt is, passend bij de persoon – maatwerk dus.
  2. Aandacht voor gewenning, inzicht in het doel vanaf de eerste sessie. Een goede, hiërarchische opbouw, met gerichte, kleine stappen, maakt dat de verandering soms ongemerkt gaat.
  3. Een flinke dosis humor, relativeringsvermogen en plezier tijdens het proces zodra een positief effect wordt ervaren.

Coen Winkelman vertegenwoordigt niet één bepaalde methode of richting. Zijn jarenlange ervaring staat borg voor een scherpe analyse van wat trainbaar is en hij beschikt over een veelheid aan logopedische methoden en didactische technieken.

Een inschatting of en in hoeverre een doel haalbaar is wordt gemaakt met behulp van SMART-criteria voor lange en korte termijn.
Hij maakt gebruik van informatie voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek, zoals specifieke logopedische strategieën voor stotter-, broddel- stem-, en articulatietherapie of training. Zie publicaties, zowel voor cliënten als collega’s.

Daarnaast komen veel strategieën uit de cognitieve gedragstherapie voorbij, waaronder:

  • Rationeel Emotieve Therapie/Training (Albert Ellis). De RET is bekend uit vele cliëntgerichte titels als ‘Beren op de weg, spinsels in je hoofd’ en 'Hoe maak je van een olifant weer een mug’ (IJzermans e.a., zie www.thema.nl ). RET is een goed middel gebleken om (spreek)onzekerheid bespreekbaar te maken: wat denk je, welke emotie herken je, wat doe je in een bepaalde situatie. Prettige kenmerken van RET zijn humor en het ontbreken van methode-jargon. Eenvoudige RET termen zijn Rampdenken; Fanatiek Perfectionisme; Eiserigheid; Lage Frustratie Tolerantie.
  • Deeltechnieken uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) met name het ‘Metamodel’ van Bandler en Grinder. Dit is een batterij vragen om een ‘socratische dialoog’ te bewerkstelligen. Door specifieke vragen doorziet de cliënt zelf zijn belemmerende gedachten.

Voorbeeld – je ziet op tegen een presentatie of moeilijk gesprek:
- “Wat is het ergste wat er kan gebeuren”; 
- “Hoe groot is de kans dat dat gebeurt”; 
- “Hoe erg zou dat zijn”. 
Deze eenvoudige vragen kunnen direct inzicht in faalangst geven dan wel een begin zijn van een bredere RET-aanpak.