Waarom spraakverbetering
Voor Coen Winkelman is 'keurig leren spreken volgens'geen doel op zichzelf. 'Logopedische normen' staan in dienst van verstaanbaarheid en expressie.

Spreektechnische redenen:

 • slechte verstaanbaarheid wegens te snel spreken, slechte articulatie, lettergrepen inslikken, te zacht spreken.
 • slechte verstaanbaarheid wegens buitenlandse achtergrond, dialect of streekaccent
 • monotoon: te weinig melodie, vaak in combinatie met te langzaam spreken
 • stotteren
 • broddelen of broddelaspecten
 • stemvermoeidheid na lang en / of luid praten of zingen
 • benauwd gevoel, adem te kort komen

Sociale redenen - kunnen een rol spelen in het carrièrepatroon

 • de (werk)omgeving vindt de spraak en expressie te weinig representatief
 • hoge beroepseisen, bijvoorbeeld bij docenten, politici, journalisten, tolken, telefonisten, cabaretiers etcetera
 • het als ongewenst ervaren van afwijkende spraak, zoals dialect, streektaal, 'buitenlands' accent, dan wel door 'sociolect' (taal van de sociale klasse): 'ordinair' of 'bekakt'

Psychologische redenen

 • onzekerheid of spreekangst, bijvoorbeeld in bepaalde situaties