Coen Winkelman is auteur van  'Stresshantering, 50 tips' (2e druk 2000) en co-auteur van 'Expressiever en gemakkelijker spreken' (13e druk, 2018), van 'Stotteren, van theorie naar therapie' (2006, 2e druk 2010) en van 'Broddelen, een (on)begrepen stoornis' (2e druk 2014)

Hij schreef diverse artikelen voor ‘Logopedie & Foniatrie’, het huisorgaan van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie NVLF.

Voor professionals

2009 Broddelen, een (on)begrepen stoornis: Yvonne van Zaalen en Coen Winkelman, zie www.coutinho.nl/broddelen (scrol naar 2e druk, 2014)

2006 Stotteren - van Theorie naar therapie, co-auteurs: Mies Bezemer en Jan Bouwen; uitg. Coutinho.  3e druk 2018  ISBN-978 90 469 0628 6

1990 Broddelen bij volwassenen, in: W. Mensink, broddelen en leerstoornissen. 2e druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten

Tijdens het NVLF-congres www.nvlf.nl op 2 november 2007 is de prestigieuze Branco van Dantzigprijs uitgereikt aan de auteurs van het boek 'Stotteren - van theorie naar therapie'

Artikelen in vaktijdschrift Logopedie & Foniatrie:
2008 Logopedie & Foniatrie: Achtergronden Stottertherapie, een vrije markt? Mies Bezemer, Jan Bouwen en Coen Winkelman

2003 Nationale Stotterweek - Vroegtijdige signalering en preventie van stotteren.
1999 Zelfobservatieschema’s, een microdidactische vaardigheid, blz 169-174
1998 Stabilisatie begint in de eerste sessie, blz 227-233
1993 Broddelen, een verborgen stoornis, blz 175-179
1994 Bibliotherapie (over het efficiënt gebruik van 'lekenliteratuur')

Stotteren Van theorie naar therapie Mies Bezemer, Jan  Bouwen en Coen Winkelman, m.m.v. Mariëtte Embrechts, 2e druk, 2010

In 2007 bekroond met de Branco van Dantzigprijs
www.coutinho.nl 

Stotteren 'Van theorie naar therapie' Mies Bezemer, Jan Bouwen en Coen Winkelman, m.m.v. Mariëtte Embrechts, 2e druk

Nieuw werkmateriaal is op een bijbehorende site te vinden.
www.coutinho.nl/broddelen2

Stotteren Van theorie naar therapie Mies Bezemer, Jan  Bouwen en Coen Winkelman, 3e druk, 2018

Cliëntgerichte publicaties

2018 Expressiever en gemakkelijker spreken’, 13e druk, Tilly Dinger, Margreet Smit en Coen Winkelman; 1e druk 1982 Uitg. Coutinho, ISBN 978 90 469 0107 6

2000 Stresshantering, 50 tips, 2e druk; Uitg. Samsom, ISBN 90 14 07 1183

2000 Honderd-en één-vragen en antwoorden over stotteren. Uitgave (met anderen) van de Nederlandse Federatie Stotteren NFS (redactiecommissie, zie www.stotteren.nl)

Tilly Dinger, Margreet Smit & Coen Winkelman
Expressiever en gemakkelijker spreken ’hoe experimenteer ik met mijn spreekgedrag?’
13e druk  2018. 

www.coutinho.nl

Stresshantering, 50 tips, 2e druk 2000; Uitg. Samsom