GEWOON DRUK OF REGELDRUK

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie nr 1 januari 2018

Coen Winkelman is ruim 45 jaar logopedist, gespecialiseerd in stem- en vloeiendheidsstoornissen. Hij is medeauteur van voor hem representatieve titels ‘Expressiever en gemakkelijker spreken’, ‘Stotteren’ en ‘Broddelen’. Zijn enthousiasme voor met name de didactische en psychologische aspecten
van het vak droeg hij 35 jaar uit als docent waarvan de laatste 14 jaar op de Hogeschool Rotterdam waar hij dit jaar afscheid neemt.

‘Ik ben geen protocolfetisjist’ zei Willem Alexander toen hij op de avond van zijn kroning van de boot stapte om Armin van Buuren de hand te schudden. Zelf voel ik mij wèl een protocolfetisjist, zodra ik mijn behandelingen moet verantwoorden in een dichtgetimmerd format. Vandaag nog had ik weer eens moeite met de invullijstjes. De sessie liep onverwacht heel anders dan gepland: veel gelachen en de cliënt ging voldaan en beter gemotiveerd naar huis, maar ik ben uitgelopen! Moet ik dan weer gaan kijken of deze sessie wel past binnen de richtlijn? En wat moet ik erover aanvinken? Dan maar een standaard antwoord, we spelen het spelletje toch gewoon mee?

Maar hoera, er gaat wat veranderen! Er is inmiddels in gezondheidsland een kentering zichtbaar. Soms krijg ik het gevoel dat we er zelf ook wat aan kunnen doen. Al was het maar je stem laten horen. Ik werd gewezen op www.regelgekte.nl en heb daar het manifest ‘Minder regelgekte, meer zorg’ meteen ondertekend! Deze actie sluit aan bij de congressen van de VvAA. Artsen, paramedici en psychotherapeuten lieten zich horen richting de Zorgverzekeraars: in 2015 onder de titel ‘Het roer moet om’, vervolgd in 2016: ‘Zelf aan het roer’. De genoemde congressen zorgden voor door duizenden beroepsbeoefenaren ondertekende manifesten. Exminister Edith Schippers ondersteunde de actie in september met een videoboodschap op de site van de VvAA.

Bemoedigend zijn de lopende acties onder de prikkelende titel ‘[Ont]regel de Zorg – schrap én verbeter’. Loze kreten? Geenszins! ‘Je mist meer dan je meemaakt’ zei Martin Bril. Maar wie, zoals ik, het Schrapcongres op 18 november 2017 heeft gemist, vindt op diverse sites veel laagdrempelige informatie die tot optimistische gesprekken met collega’s kan leiden. Heel interessant om te lezen: ‘Schrappen in 5 stappen’, onder het motto “Vertrouw elkaar, schrappen maar”. Gebrek aan wederzijds vertrouwen van zorgvergoeders en verleners was al eerder als knelpunt gesignaleerd. Minister Bruins riep op tot versnelling waarbij hij aangaf op 1 maart graag al de tussenstand te willen zien.

Wie zich ongemakkelijk voelt bij de regels die worden gecreëerd door de eigen beroepsgroep kan zich gesteund voelen door stap 4 van de 5 aanbevolen stappen: ‘Pas op de plaats maken bij lopende kwaliteits en registratieprocessen totdat ze zijn gevalideerd met behulp van de ‘Trechter van Verdunning’. “Wat meten we nou eigenlijk…”

Claudia de Breij noemde in Zomergasten van 27 augustus 2017 het boek ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’ van de journalist Stevo Akkerman. Thema: “Onze samenleving zit vol ‘perverse prikkels’ die ertoe leiden dat de professionele moraal van medewerkers wordt opgeofferd aan de niet ideële doelen van het bedrijf, onderwijs en de gezondheidszorg”. Met het gevoel van velen aan de koffietafel lijken we ons in goed gezelschap te bevinden met deze journalist en de vele onafhankelijke denkers die hij interviewde. Omdenken is de boodschap! Het bestuur van de NVLF kan zich breed gesteund voelen met meer stevige ‘stappen 4’ binnen ons eigen domein.